j.s.a. - nový typ obchodnej spoločnosti nielen pre startup-istov


Od 01.01.2017 je možné zakladať Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Ide o nový typ obchodnej spoločnosti. Jedným z dôvodov zavedenia Jednoduchej spoločnosti na akcie má byť podpora vzniku nových Startup-ov na Slovensku.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.

Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno.

Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie môže jedna alebo viacej osôb, pričom minimálne základné imanie musí byť 1 euro. Pred vznikom jednoduchej spoločnosti na akcie musí byť celé základné imanie aj všetky vklady splatené.

Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie je možné zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou. Oba tieto dokumenty však musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.

V rámci orgánov jednoduchá spoločnosť na akcie povinne zriaďuje len valné zhromaždenie a predstavenstvo. Na rozdiel od klasickej akciovej spoločnosti je dozorná rada len fakultatívnym/nepovinným orgánom.

Základnou výhodou jednoduchej spoločnosti na akcie oproti iným typom spoločností je najmä skutočnosť, že je možné využiť výhody obchodnej spoločnosti s akciami, pričom je zachovaná variabilita výšky základného imania.

Vďaka týmto vlastnostiam jednoduchej spoločnosti na akcie, je tento typ obchodnej spoločnosti ideálny nielen pre nové technologické spoločnosti, ale pre všetky spoločnosti, ktoré do budúcna počítajú s investorom, či novými spoločníkmi.

Výhody:
základné imanie už od 1,- eura
jednoduchšia povinná štruktúra spoločnosti
jednoduchší vstup investora do spoločnosti
modernejšia dispozícia s akciami spoločnosti

Nevýhody:
zakladacie dokumenty vo forme notárskej zápisnice
len zaknihované akcie znejúce na meno

V prípade, ak máte záujem o ďalšie informácie k jednoduchej spoločnosti na akcie, neváhajte nás kontaktovať.

00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk