GDPR - nová úprava ochrany osobných údajov


Nová európska legislatíva na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Táto úprava prináša množstvo zmien, a to nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre verejnú správu.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok, či reklamácií zákazníkov, poskytovanie reklamných a marketingových služieb, spracúvanie osobných údajov žiakov škole, atď.). Nariadenie GDPR sa bude vzťahovať na každého, kto s osobnými údajmi pri svojom podnikaní alebo pôsobení pracuje.

GDPR zavádza celý rad nových pravidiel, ktoré bude musieť každý prevádzkovateľ dodržiavať. Prevádzkovateľom v dôsledku toho pribudne veľká administratívna záťaž.

Hlavné zmeny, ktoré od 25.5.2018 prináša Nariadenie GDPR:

- okruh osobných údajov sa podľa GDPR rozšíri o údaje technického charakteru (IP adresa, súbory cookies),
- sprísnia sa pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
- povinnosť ustanoviť tzv. zodpovednú osobu (DPO, Data Protection Officer) - tí, ktorí systematicky, pravidelne a vo veľkom rozsahu monitorujú dotknuté osoby, musia podľa GDPR ustanoviť zodpovednú osobu,
- povinnosť viesť záznamy o spracúvaní osobných údajov,
- povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám,
- povinnosť vykonať analýzu vplyvov na ochranu osobných údajov (DPIA, Data Protection Impact Assessment),
- pokuty podľa GDPR budú omnoho prísnejšie.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.


V prípade záujmu o nezáväznú ponuku na vypracovanie bezpečnostnej dokumentacie v súlade s nariadením GDPR neváhajte vyplniť tento ONLINE FORMULÁR


00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk