100% úspešnosť našich klientov pri žiadostiach o grant EUIPO

Po skončení 5-tich riadnych kôl na podávanie žiadostí o grant z fondu pre malé a stredné podniky (MPS), boli naši klienti zatiaľ na 100% úspešný v ich žiadostiach o tento grant.

Grantový program v celkovej hodnote 20 miliónov EUR na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) bol iniciatívou Európskej komisie s cieľom podporiť podniky pri rozvoji stratégií v oblasti duševného vlastníctva a ochrany ich práv v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

Pevne veríme, že aj naši klienti, ktorý sa zúčastnili 6-teho dodatočného grantového kola, budú rovnako úspešný.


Ak si uvedomujete potrebu ochrany duševného vlastníctva vašej spoločnosti a potrebujete poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť.

advokat@jarabica.sk
00421 903 92 92 54