"Chránime vaše záujmy"

JUDr. Martin Jarabica, advokát

Zamestnanci v režime OTP vo svetle GDPR

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje podmieňovať vstup na pracovisko len zamestnancovi v režime OTP, čím zamestnávateľom vzniká povinnosť reflektovať túto povinnosť aj v rámci ich povinností v zmysle nariadenia GDPR.

Čítajte viac
Takmer 13.000 žiadostí o grant v roku 2021

V roku 2021 v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý slúži na podporu malých a stredných podnikov pre oblasť ochrany ich duševného vlastníctva, bolo v celej EU podaných 12.989 žiadostí.

Čítajte viac

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón