Od októbra 2020 bude možné návrh na zápis údajov, zápis zmeny či návrh na výmaz údajov z obchodného registra, podávať výlučne elektronicky.

Čítajte viac