Zamestnanci v režime OTP vo svetle GDPR

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje podmieňovať vstup na pracovisko len zamestnancovi v režime OTP, čím zamestnávateľom vzniká povinnosť reflektovať túto povinnosť aj v rámci ich povinností v zmysle nariadenia GDPR.

Čítajte viac