Povinnosť aktualizovať údaje v ORSR

Konatelia majú povinnosť doplniť, v obchodných spoločnostiach zapísaných v Obchodnom registri SR, všetky identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v danej spoločnosti (najčastejšie sú to chýbajúce dátumy narodenia a rodné čísla spoločníkov, konateľov, prokuristov..).

Čiastočne mal túto povinnosť splniť za konateľov štát, ktorý sa zaviazal, že tieto údaje doplní automaticky sám do 31.05.2022.

Ak však štát nezašle do 31. mája 2022 obchodnej spoločnosti oznámenie o automatickom doplnení údajov alebo ak oznámi, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať, túto povinnosť si musí splniť subjekt sám do 30.09.2022.

V prípade nedoplnenia údajov do 30.09.2022 hrozí pokuta až do výšky 3 310,- EUR.

Ak potrebujete poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť.

0903 92 92 54
advokat@jarabica.sk