Bezplatná PRÁVNA PORADŇA V OBCI JAKUBOV


V spolupráci s obcou Jakubov už po druhý krát otvárame bezplatnú právnu poradňu.

 Právna poradňa sa bude konať 05.11.2021 v čase 13:00-16:00 hod. v priestore Klubu dôchodcov v Kultúrnom dome.

 Cieľom právnej poradne je bezplatná konzultácia prípadov s advokátom a následné nasmerovanie občanov, kam sa majú obrátiť a ako sa dá ich situácia riešiť. Väčšina ľudí má strach z prvej konzultácie u advokáta z dôvodu, že ak sa ich problém nedá riešiť, budú musieť advokátovi zaplatiť veľa peňazí len za konzultáciu. V rámci právnej poradne (ale aj v našej advokátskej kancelárii) je konzultácia prípadu bez poplatku, pretože chceme, aby klient svoj problém neodkladal, ale začal ho riešiť vtedy, keď je ešte čas.

 Konkrétne vypracovanie dokumentov, právnych podaní alebo zastupovanie v konaní pred súdom/orgánmi štátnej a verejnej správy je potrebné riešiť nezávisle od právnej poradne prostredníctvom našej alebo inej advokátskej kancelárie, pričom odmenu bude potrebné si dohodnúť individuálne.