Blíži sa posledné kolo podávania žiadostí o poskytnutie grantu na registráciu ochrannej známky

Blížiaci sa začiatok poslednej fázy podávania žiadostí o poskytnutie grantu na registráciu ochrannej známky.

 

O grant je možné požiadať už len posledný krát v časovom období od 01.09.2021 do 30.09.2021.

 

Grant poskytuje Fond MSP Ideas Powered for Business, ktorý je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom k ich právam v oblasti duševného vlastníctva.

 

Fond pre MSP je iniciatívou Európskej komisie s cieľom podporiť podniky pri rozvoji stratégií v oblasti duševného vlastníctva a ochrany ich práv v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

 

Za účelom registrácie ochrannej známky tento fond refinancuje 50% z registračných poplatkov za registráciu ochrannej známky či dizajnu, a to do celkovej výšky 1.500,- EUR. V praxi to znamená, že žiadateľ o registráciu ochrannej známky s územnou pôsobnosťou pre Slovensko vie znížiť svoj poplatok za takúto registráciu z 166,- Eur (resp. 96,- Eur) až na 48,- Eur a v prípade registrácie s územnou pôsobnosťou pre celú EÚ z 850,- Eur na 425,- Eur.

 

Ak máte záujem o registráciu ochrannej známky s možnosťou refinancovania poplatku za registráciu prostredníctvom uvedeného grantu s využitím služieb našej kancelárie, neváhajte nás kontaktovať.


_____________________________________

V prípade záujmu vieme pre vás zabezpečiť celý postup registrácie ochrannej známky.

Indikatívna cena právnych služieb pri registrácií SK ochrannej známky je od 240,- Eur.

Indikatívna cena právnych služieb pri registrácií EU ochrannej známky je od 1.220,- Eur.