Otvárame bezplatnú PRÁVNU PORADŇU V OBCI JAKUBOV

V spolupráci s obcou Jakubov otvárame od októbra 2021 bezplatnú právnu poradňu.

1. Právna poradňa sa bude konať každý prvý piatok v mesiaci, počnúc od októbra 2021 zatiaľ do decembra 2021, t.j. dňa 01.10.2021, 05.11.2021, 03.12.2021.

2. Advokátska kancelária bude poskytovať služby v určených dňoch v čase 13:00-16:00 hod. v priestore Klubu dôchodcov v Kultúrnom dome.

3. Aby sme zistili približný počet záujemcov, ktorí sa v daný deň zúčastnia právnej poradne, bude potrebné si rezervovať 20-minútový termín na telefónnom čísle 0948 063 261 (telefonicky denne v čase 8:30-11:00 alebo sms správou) alebo emailom na adresu nora.moravcikova@jarabica.sk.

4. Cieľom právnej poradne je bezplatná konzultácia prípadov s advokátom a následné nasmerovanie občanov, kam sa majú obrátiť a ako sa dá ich situácia riešiť. Väčšina ľudí má strach z prvej konzultácie u advokáta z dôvodu, že ak sa ich problém nedá riešiť, budú musieť advokátovi zaplatiť veľa peňazí len za konzultáciu. V rámci právnej poradne (ale aj v našej advokátskej kancelárii) je konzultácia prípadu bez poplatku, pretože chceme, aby klient svoj problém neodkladal, ale začal ho riešiť vtedy, keď je ešte čas.

5. Konkrétne vypracovanie dokumentov, právnych podaní alebo zastupovanie v konaní pred súdom/orgánmi štátnej a verejnej správy je potrebné riešiť nezávisle od právnej poradne prostredníctvom našej alebo inej advokátskej kancelárie, pričom odmenu bude potrebné si dohodnúť individuálne.