Povinnosť zapísať nové údaje najneskôr do 01.12.2020, resp. 30.09.2021

 Štatutárom obchodných spoločností vzniká nová povinnosť zapísať dátum narodenia a rodné číslo spoločníkov obchodných spoločností do Obchodného registra SR (ORSR).

 Zápis týchto údajov je možné spraviť pri najbližšom návrhu na zápis zmien v ORSR, ale súčasne najneskôr do 30.09.2021.

 Taktiež ak obchodná spoločnosť nemá doposiaľ vykonanú premenu menovitej hodnoty jednotlivých vkladov spoločníkov a základného imania na menu EURO, túto musí vykonať do 01.12.2020 v opačnom prípade bude takáto obchodná spoločnosť automaticky vymazaná z Obchodného registra SR.

 V prípade záujmu o vykonanie príslušných zmien, nás neváhajte kontaktovať.