Príspevok až 1500,- EUR na registráciu ochrannej známky a dizajnu

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový fond na podporu malých a stredných podnikov v rámci ochrany ich duševného vlastníctva.


Zámerom je podporiť duševné vlastníctvo malých a stredných podnikov, aby si registrovali svoje ochranné známky a dizajny.


Za týmto účelom tento fond refinancuje 50% z registračných poplatkov za prihlásenie ochrannej známky či dizajnu, a to do celkovej výšky 1500,- EUR.


O tento grant je možné žiadať v piatich kolách v nasledovných časových obdobiach:


Od 11.01.2021 do 31.01.2021
Od 01.03.2021 do 31.03.2021
Od 01.05.2021 do 31.05.2021
Od 01.07.2021 do 31.07.2021
Od 01.09.2021 do 30.09.2021


Na každé kolo je vyčlenených 4.000.000,- Eur, teda celkovo 20.000.000,- Eur.


V praxi žiadateľ registrácie ochrannej známky s územnou pôsobnosťou pre Slovensko vie znížiť svoj poplatok za takúto registráciu z 166,- Eur (resp. 96,- Eur) až na 48,- Eur a v prípade registrácie s územnou pôsobnosťou pre celú EU z 850,- Eur na 425,- Eur.


Preto, ak ste zvažovali registráciu ochrannej známky, najmä s pôsobnosťou pre celú EU, je teraz na jej registráciu najvhodnejšia doba.


Viac informácií je možné nájsť na https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund
V prípade záujmu Vám vieme vypracovať a podať žiadosť o predmetnú dotáciu. Súčasne, ak následne využijete naše služby a ochrannú známku či dizajn si registrujete prostredníctvom našej advokátskej kancelárie, vypracovanie a podanie tejto žiadosti máte bezplatné.


Prideľovanie tejto dotácie sa riadi pravidlom „kto prv príde, ten prv berie“, preto nás neváhajte kontaktovať.tel.: +421 903 92 92 54
email: advokat@jarabica.sk
Indikatívne ceny za registráciu ochrannej známky:

- s pôsobnosťou pre Slovensko - 240,- Eur

- s pôsobnosťou pre celú EU   - 320,- Eur


Indikatívna cena za vypracovanie a podanie žiadosti o predmetnú dotáciu bez následnej registrácie ochrannej známky prostredníctvom našej advokátskej kancelárie - 50,- EUR