Takmer 13.000 žiadostí o grant v roku 2021

 V roku 2021 v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý slúži na podporu malých a stredných podnikov pre oblasť ochrany ich duševného vlastníctva, bolo  v celej EU podaných 12.989 žiadostí.

 Týchto takmer 13.000 žiadostí žiadalo o grant na viac ako 21.000 ochranných známok a viac ako 5.000 dizajnov.

 Najviac žiadostí pochádzalo z Nemecka (1401), Španielska (1365) a Poľska (1348).

 Slovensko bolo zastúpené 237 žiadosťami.

 Sme veľmi radi, že časť z týchto žiadostí patrilo aj našim klientom.

 Podpora malých a stredných podnikov v oblasti ochrany duševného vlastníctva bude pokračovať aj v budúcom roku 2022. O konkrétnych možnostiach budeme informovať.

 V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva nás neváhajte kontaktovať.

tel.: +421 903 92 92 54
email: advokat@jarabica.sk