GDPR


Nová európska legislatíva na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR) nadobudla účinnosť 25. mája 2018.

Táto úprava priniesla množstvo zmien, a to nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre verejnú správu. GDPR zaviedla celý rad nových pravidiel, ktoré musí každý prevádzkovateľ dodržiavať.

Koho sa to týka?

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok, či reklamácií zákazníkov, poskytovanie reklamných a marketingových služieb, spracúvanie osobných údajov žiakov škole, atď.). Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého, kto s osobnými údajmi pri svojom podnikaní alebo pôsobení pracuje. 

Sankcie

Výška pokuty je limitovaná na slovenské pomery závratnou hranicou 20.000.000,- Eur alebo 4% z celosvetových tržieb subjektu. Do príchodu nariadenia GDPR bola však priemerná pokuta na úrovni necelých 2.500,- Eur.

Vieme Vám pomôcť !

V rámci ochrany osobných údajov v zmysle nariadania GDPR Vám vieme najmä pomôcť zhodnotiť doterajší stav vašej dokumentácie a vami nastavených procesov. Následne Vám vieme v prípade záujmu navrhnúť a vypracovať úpravu dokumentácie a jednotlivých procesov na riadne zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR.

Ochranou osobných údajov ešte pred samotnou účinnosťou GDPR na Slovensku. Naše služby doteraz využili spoločnosti poskytujúce telekomunikačné služby, slovenská súkromná televízia, vydavateľstvá, národný športový zväz, športové organizácie, správcovia kamerových systémov, reštauračné zariadenia, poskytovateľ služieb v oblasti BOZP, ubytovacie zariadenia, ...


Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón