Obhajoba v trestných prípadoch

  Právo na obhajobu, resp. na právnu pomoc je v rámci trestného konania jedným zo základných práv, a to bez ohľadu či ide o obvineného, podozrivého, svedka či poškodeného. 
 Po prevzatí obhajoby zhodnotíme situáciu a po dohode s klientom zahájime aktívnu obhajobu. 
  S rozhodnutím zvoliť si obhajcu sa neodporúča váhať, nakoľko už počiatočná fáza trestného konania je významná pre riadnu obhajobu klienta.  
Nami Najčastejšie zastupované trestné činy:
  • Drogové trestné činy
  • Krádeže/Lúpeže
  • Vydieranie/Vyhrážanie
  • Vraždy/Zabitia
  • Podvody
  • Ublíženia na zdraví
  • Počítačová kriminalita
  • Týranie/Znásilnenie
  • Trestná činnosť firiem
  • Daňové trestné činy

V prípade potreby volajte
+421 903 92 92 54

Odporúčania advokáta

Čo robiť a aké máte práva, keď vás predvedú na políciu/k vyšetrovateľovi? 

 
Máte právo nevypovedať 
Väčšinou sa klientom odporúča nevypovedať. Odmietnutie sa nemôže považovať za vinu - je to vaše právo. V prípade, ak zmeníte názor, je možné dodatočne vypovedať.
Máte právo zvoliť si obhajcu a nevypovedať bez jeho prítomnosti
Obhajca je schopný Vám poradiť, či v danej chvíli je vhodné vypovedať alebo radšej nie. Nakoľko trestné konanie a samotné policajné prostredie môže byť silne stresové, odporúčam toto právo využiť a nechať si poradiť skúseným obhajcom.
Váš advokát môže byť na každom úkone vo vašom prípade
Obhajca je oprávnený Vás zastupovať pri všetkých úkonoch vykonávaných vo vašom trestnom prípade a dohliadať, aby nedošlo k nezákonnému postupu orgánov činných v trestnom konaní.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Adresa

Budova TECHNOPOL

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava - Petržalka

Slovensko

E-mail
Telefón