Čo môže byť ochrannou známkou?

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie spôsobilé
rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, a to najmä:
slová - vrátane osobných mien
obrázky a kresby
písmená, číslice, farby či zvuky
tvar tovaru alebo obalu tovaru

Čo získam registráciou ochrannej známky?

výlučné právo používať konkrétnu ochrannú známku
Jednoduchšiu možnosť domáhať sa ochrany pri zneužívaní registrovanej ochrannej známky
marketingovú výhodu pri propagácií svojich tovarov a služieb označených mojou ochrannou známkou
Ďalší majetok zvyšujúci hodnotu môjho podnikania

Pre aké územie je možné dať zapísať ochrannú známku?

len Pre územie Slovenskej republiky - tzv. Slovenská ochranná známka
pre územie celej Európskej únie - tzv. ochranná známka EU
pre ktorýkoľvek štát sveta, resp. kombináciu štátov sveta

Orientačný cenník registrácie ochrannej
známky pre:

Slovensko

od 296,- Eur

 • Základný rešerš
 • Vypracovanie prihlášky
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • Konzultácia a poradenstvo
 • Registračný poplatok v cene

EU

od 1.220,- Eur

 • Základný rešerš
 • Vypracovanie prihlášky
 • Zastupovanie pred EUIPO
 • Konzultácia a poradenstvo
 • Registračný poplatok v cene
 • Svet

  Podľa krajiny

 • Základný rešerš
 • Vypracovanie prihlášky
 • Zastupovanie pred WIPO
 • Konzultácia a poradenstvo
 • Aká je doba platnosti zápisu ochrannej známky?

  Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky Úradu priemyselného vlastníctva SR. Po skončení platnosti ochrannej známky môže majiteľ ochrannej známky požiadať Úrad priemyselného vlastníctva SR
  o obnovu zápisu na ďalších 10 rokov.

  Kontakt

  Adresa

  Budova TECHNOPOL

  Kutlíkova 17

  851 02 Bratislava - Petržalka

  Slovensko

  E-mail
  Telefón