Ak Vaša podnikateľská činnosť nie je ekonomicky úspešná, prípadne ju už dlhšie nevykonávate, likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné ukončenie Vašej podnikateľskej činnosti. Úspešnou likvidáciou obchodná spoločnosť zanikne.

Čítajte viac